Back home

台南應用科技大學 商品設計系

43件參展作品

43件參展作品

台南應用科技大學 109級商品設計系 畢業成果展「 完全變態 」
台南應用科技大學 109級商品設計系 畢業成果展「 完全變態 」

金點新秀設計獎

1件得獎作品

金點新秀贊助特別獎

3件得獎作品

台南應用科技大學 109級商品設計系 畢業成果展「 完全變態 」

43件參展作品

back to top